Mozka

Molse Zwemclub Antwerpen

Januari 1972

Vijf maanden voor de opening van het eerste Molse zwembad organiseerden enkele zwemliefhebbers een vergadering met als doel : een zwemklub starten. Bij een zwembad hoorde immers een zwemklub …

VABCO (volleybal, atletiek, basketbal college) had enkele jaren voordien reeds zijn intrede in het molse sportleven gedaan en startte onder dezelfde naam met een zwemklub.
JAM (mutualistische arbeiders jeugd) was de tweede zwemklub die zich enkele weken later bij de sportraad aanbood.

Met deze oprichting warende twee toonaangevende Molse politieke strekkingen vertegenwoordigd in het zwembad.
Gelukkig zagen beide besturen nog voor de officiële start in dat deze dualitiet tot ernstige problemen zou kunnen leiden. Op initiatief van beide klubs werden de hoofden bij elkaar gestoken om deze problemen te voorkomen. Hun besluit was : een fusie.
Ze stelden zelf de voorwaarden op :

  • Een vereniging los van elke politieke strekking
  • Een gemeenschappelijke naam die noch de ene noch de andere strekking zou bevoordelen
  • Een gemeenschappelijk bestuur dat evenveel leden telde van de twee oorspronkelijke klubs.

Op 28 maart 1972 werd de Molse Zwemklub officieel opgericht.

Kort daarop volgde de aansluiting bij de K.B.Z.R.B. waar enkel de gekozen afkorting voor problemen zorgde.
M.Z.K. waren reeds de initialen van de Menense Zwemkring. Het distrikt Antwerpen suggereerde daarom de letter A toe te voegen, dus M.Z.K.A.
De mensen van het bestuur oordeelden dat het dan ook wel niet op één letter zou aankomen en maakten er MOZKA van.

Dat lag goed in de mond en straalde ook een zekere waardigheid uit. Dit voorstel werd door de zwembond aanvaard, en sindsdien zwemmen ze in Mol bij zwemklub MOZKA.

MOZKA is een vereniging zonder winstoogmerk. (VZW)

MOZKA WERD GESTICHT OP 28 MAART 1972