Sluiting zwembad

De Vlaamse regering heeft gisteren besloten dat ook in Vlaanderen de zwembaden dicht gaan, dit vanaf vrijdag e.k.

Wij hebben echter bericht ontvangen van zwembaduitbater VITA dat zij in samenspraak met de gemeente Mol besloten hebben om het zwembad reeds te sluiten vanaf vandaag 28/10 om 17h30. En dit tot nader bericht.

Uitbreiding mondmaskerplicht – zie bericht VITA

We hebben beslist dat we de mondmaskerplicht doortrekken tot IN de zwemhal, en dit voor alle bezoekers (+12j).

Dit is een beslissing vanuit Vita, niet vanuit de overheid.

We merken immers dat er nog steeds velen de afstand in de zwemhal niet respecteren (t.o.v. andere bezoekers, andere clubleden, maar ook t.o.v. ons personeel), vandaar deze beslissing.

Zo zal de mondmaskerplicht dus gelden vanaf het moment dat je de draaideur binnenkomt, tot het moment je je zwemtas op de voorziene plaatsen wegzet (en vice versa).

Deze plicht gaat in vanaf dinsdag 27/10.

Algemene Corona maatregelen zwembad Vita Den Uyt

 • Mondmasker verplicht voor +12j, vanaf inkom tot in de kleedkamers (en vice versa).
 • Houd op alle plaatsen voldoende afstand ten opzichte van de andere leden, het aanwezige publiek en het personeel. Denk aan ieders veiligheid.
 • We willen een aanwezigheidslijst (o.w.v. registratieplicht i.f.v. contacttracing) bij het begin of einde van jullie zwemmoment. Deze lijst moet naam+voornaam en een contactgegeven (mailadres of telefoonnummer) bevatten van elke aanwezige zwemmer. Geef deze af aan de balie. Deze lijst wordt 14 dagen bijgehouden en nadien vernietigd.
 • Zwemkledij reeds thuis aandoen.
 • Ga op voorhand naar het toilet (thuis of aan inkomhal). Tracht toiletbezoeken aan de doucheruimte te vermijden.
 • Omkleden (= ontdoen van bovenkledij) kan enkel in groepskleedkamer 1-2-3-4. Kleedkamer 1 & 2 zijn voor de vrouwen, 3 & 4 voor de mannen. Houd ook hier voldoende afstand. Dit staat aangegeven door zwarte kruisjes. ALLE spullen meenemen naar het zwembad (lockers zijn nog niet toegankelijk).
 • Voor kinderen: 1 ouder per kind toegelaten om te helpen omkleden. Ouders gaan terug uit de groepskleedkamer via de deur langs waar ze zijn binnengekomen. Ouders komen dus NIET in de natte gang. Voorrangsregel: Eerst de ouder die buitenkomt. Nadien plaatsnemen in Bistreau (tribune is nog niet toegankelijk).   
 • Richting zwembad via eerste douches. Kort spoelen is toegelaten, beperk zeker deze tijd.
 • Volg het eenrichtingsverkeer in het zwembad (links rond het bad wandelen). Zet je zwemtassen op de voorziene plaatsen, ook aangegeven door zwarte kruisjes. Beperk het aantal waardevolle spullen. Zwemkledij/zwemtassen van kleine kinderen wordt terug meegenomen door de ouders.
 • We laten 7-8 zwemmers (+12j) per baan toe, o.w.v. maximale capaciteit in het water. Kinderen jonger dan 12j kunnen met meer in een baan zwemmen, deze hoeven immers geen afstand te bewaren ten opzichte van elkaar.
 • Als trainer is het niet verplicht om een mondmasker op te zetten, maar is facultatief. Zeker indien je de afstand niet kan garanderen met je leden of andere personen, raden we aan om een mondmasker op te zetten.
 • Graag zoveel mogelijk eigen zwemmateriaal gebruiken. Bij gebruik van Vita-materiaal, verplicht ontsmetten achteraf (chloorwater gebruiken is voldoende).
 • Ook tijdens clubzwemmen zullen er nog een aantal banen voorbehouden blijven voor publiek. Zij volgen dezelfde maatregelen/route/procedure als hier beschreven. Hou dus ook zeker met hen rekening.
 • Na het zwemmen volg je opnieuw het eenrichtingsverkeer, om naar de tweede doucheruimte te gaan. Ook hier kort spoelen (om geen wachtrijen te creëren). Nadien kan je gebruik maken van groepskleedkamer 5 & 6 of van de individuele kleedhokjes. Mondmasker niet vergeten op te zetten!
 • Voor kinderen: Ouders kunnen de kinderen komen ophalen in groepskleedkamer 5 of 6 (of aan de individuele kleedhokjes). We willen geen wachtende ouders aan de douches of in de natte gang. Communiceer dit intern goed naar de ouders. Zorg eventueel voor een systeem waarin de lesgevers de kinderen tot IN de kleedkamer brengen.
 • Je gaat naar buiten via de trap naar beneden, om kruising met binnenkomende bezoekers te vermijden.

Corona richtlijnen ZOVO

Op zondag 6 september start de zwemschool terug. Volgende te volgen richtlijnen hebben we reeds ontvangen:

 • Mondmasker verplicht (+12j) van inkom tot in de kleedkamer (en vice versa).
 • Max 1 ouder per kind meehelpen tijdens omkleden: Iets oudere kinderen kunnen dit normaal alleen!
 • Meisjes in groepskleedkamer 1 & 2 , jongens in groepskleedkamer 3 & 4.
  • Max 6 volwassenen in de kleedkamer.
  • Ouders blijven dus maximum tot in de kleedkamers. Niet meer aan de douches blijven wachten.  
  • Een lesgever zal de kinderen komen ophalen aan de kleedkamers. En na de les ook terug brengen naar de kleedkamers waar hen dan één ouder kan opwachten.
  • Zwemzak door ouders laten meenemen (of als kinderen groot genoeg zijn: mee naast het bad plaatsen).
 • Na de zwemles snel spoelen en omkleden in kleedkamer 5 & 6 of (deel van) individuele kleedkamers.

Om alles vlot te laten verlopen, is het nodig dat de zwemmers ten laatste 5min. voor aanvang van hun les klaar staan aan de kleedkamers (om opgehaald te worden).

Gelieve u hier strikt aan bovenstaande te houden!

Start nieuwe seizoen

Kunnen we naar goede gewoonte begin september terug van start gaan met de trainingen? Wij hopen samen met u van wel.

Momenteel gaat zwembadbeheerder Vita er van uit dat we wel van start kunnen gaan. De zwemschool zou op zondag 6 september kunnen starten en de competitiezwemmers op maandag 7 september. Onder welke Corona maatregelen zal nog gecommuniceerd worden.

Nieuwe leden voor de zwemschool zullen vervolgens in de loop van oktober opgeroepen worden (per mail).